ITSM simulatie

BRENGT ITSM PROCESSEN EN BEST PRACTISES TOT LEVEN

De ITSM-simulatie suite is een snelle, krachtige en energieke manier om inzicht, betrokkenheid en acceptatie van ITSM, IT Infrastructure Library (ITIL) en ISO / IEC 20000 te verkrijgen. Aan de hand van een aantal realistische industriescenario’s, brengt de ITSM-simulatie de gedrags- en procesvraagstukken waarmee IT-organisaties van bedrijven te maken hebben tot leven. De ITSM-simulatie is beschikbaar in de volgende 3 industriescenario’s: Health, Retail en NPO (non-profit).
Deelnemers worden in een gesimuleerde omgeving geplaatst om hen in staat te stellen om complexe situaties en best practices te ervaren, terwijl ze een grondig begrip van voordelen en consequenties zullen creëren. De aanpak stelt deelnemers in staat om van hun fouten te leren, aanpassingen aan te brengen en “nieuwe kennis” daadwerkelijk uit te testen door het te doen. Simulaties kunnen in de context van uw bedrijf worden geplaatst om een ​​relevante en unieke ervaring te creëren. Ze zijn een uitstekend hulpmiddel bij het trainen en helpen om begrip en enthousiasme te creëren voor verandering op alle niveaus van een organisatie. 

Voordelen van de Simulatie

De ITSM-simulatie kan in een aantal verschillende scenario’s worden gebruikt om ITSM-best practices in te zetten, aan te halen, te verkopen of te trainen. Voordelen van de simulatie zijn onder andere:

  • Snel vertrouwd raken met ITSM / ITIL-terminologieën, -hulpmiddelen en -processen
  • bewerkstelligen van de bijdrage die IT levert aan het succes van de onderneming
  • doorkruizen van silo’s; stimuleert en motiveert medewerkers voor succesvolle verandering
  • creëren van commitment voor ITSM-gerelateerde verbeteringsprogramma’s

 

Hoe werkt het

In een aantal ‘rondes’ wordt speldynamiek (gamification) gebruikt om interacties tussen IT en het bedrijf te weerspiegelen, zowel vanuit strategisch als operationeel perspectief. Ook tussen rondes door worden fasen van servicetransitie gedefinieerd waarbij de betrokkenheid van de deelnemers bij het plannen van serviceverbeteringen is vereist.
De simulatie kan worden gebruikt om buy-in te verkrijgen op CXO-niveau, mensen bij transformaties te betrekken en ITSM-leveranciers te helpen hun tools in de juiste context te plaatsen.

 

 

het simulatie dashboard

 

Ronde 1

De eerste ronde verloopt chaotisch. De prestaties vallen tegen en worden benadrukt door slechte communicatie tussen groepen, mede door de druk die wordt uitgeoefend op IT Ops en deelnemers (IT en Business Units) die in silo’s werken.

 

Ronde 2

De tweede ronde van de simulatie behandelt de problemen van ronde 1 door de introductie van best practices en hulpmiddelen om de prestaties te verbeteren. Deze omvatten:

  • het verfijnen en verbeteren van incidentmanagement,
  • introductie van probleem- en Event management, Change, Knowledge and Release Management,
  • introductie van Service Level en Capacity Management Service Strategy, inclusief de Service Portfolio


Ronde 3

De deelnemers vervolgen de weg naar operationele volwassenheid, maken kennis met de processen Service Desk, Incident Management, Problem, Event, Change en Knowledge Management. Deelnemers maken ook kennis met SACM, Release & Deployment en CSI-processen.


Ronde 4

Ronde 4 demonstreert praktisch de prestatieverbeteringen die zijn gerealiseerd door gebruik te maken van ITSM-tools en best practices. Verder is er meer focus op kennis en configuratiebeheer in deze ronde.


Ronde 5

In de vijfde ronde van de simulatie hebben deelnemers met succes de tools, processen en best practices geïmplementeerd die tijdens de vorige ronden zijn geïntroduceerd en is de operatie optimaal en volwassen. De prestaties zijn geoptimaliseerd en IT en de Business Units zijn perfect op elkaar afgestemd. De deelnemers hebben zelf kunnen ervaren hoe deze hulpmiddelen en processen te kunnen relateren aan de context van hun eigen organisatie.